دستگاه شارژی ورساچ میکروپیگمنتیشن

این دستگاه جهت استفاده تاتو میکروپیگمنتیشن است و هم برای هاشور و هم برای تاتو معمولی قابل استفاده است .تاتو کاتریج شارژی ورساچ از بهترین کیفیت موتور و بدنه برخوردار است میزان شارژ دستگاه 3 ساعت کامل است و تنها از طریق این سایت و نمایندگی رسمی قابل فروش است